Kontakt
Ukończono 0%

Projekt Lublin 2017 Studenckie Miasto

1. Jak ocenia Pan/Pani ofertę kulturalną w mieście?
Bardzo dobrze Dobrze Źle Nie mam zdania
2. Jakiego typu imprez kulturalnych brakuje Panu/Pani w Lublinie?
3. Proszę wymienić 3 miejsca na terenie Lublina , do których Pan/Pani najchętniej zabrałby swoich gości (konkretne atrakcje: miejsca imprez kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych, zabytki, instytucje kultury, punkty usługowe i gastronomiczne)
1
2
3
4. Jak ocenia Pan/Pani ofertę gastronomiczną w mieście ?
Dobrze Źle Nie mam zdania
5. Jakie elementy zasobów i dziedzictwa kulturowego Lublina Pana/Pani zdaniem mają największy wpływa na przyciąganie turystów? (1-mały. 5-duży)
12345
Zabytki architektury i sztuki
Kuchnia regionalna
Imprezy kulturalne
Tradycje, zwyczaje
6. Jak często Pan/Pani bierze udział w imprezach kulturalnych/masowych w mieście?
7. Czy odwiedza Pan/Pani takie miejsca jak teatr muzyczny, filharmonia?
8. Czy Pana/Pani zdaniem Lublin jest miastem, które zapewnia mieszkańcom duże możliwości rozrywki?
Tak Nie
9. Jakich form spędzania wolnego czasu brakuje w mieście Lublin?
10. Czy uprawia Pan/Pani sport?
11. Pana/Pani zdaniem ilość terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Lublin jest


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .